DEBATA

 PARLAMENT WIEJSKI 

PROGRAM WYDARZENIA

Program debat Dialog Miasto-Wieś

16 listopada 2021 r.

Dziennikarze prowadzący:
Joanna Sikora
Jarosław Lewandowski

9:50 - 10:00
Uroczyste otwarcie debat

10:00 - 11:00, Debata I
Interes rolnika a interes konsumenta. Sprzeczności, zbieżności.
Gość specjalny debaty:
Jarosław Kalinowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Pozostali paneliści:
Justyna Zwolińska, koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia
Tomasz Bieńkowski, rolnik

Wydarzenie na Facebooku

11:00-11:15 Przerwa

11:15-12:15, Debata II
Zielony Ład w rolnictwie czyli prawdziwa rewolucja. Wspierać rolnictwo czy nie?
Gość specjalny: Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Pozostali paneliści:
prof. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Andrzej Szuba, rolnik
Dorota Metera, Koalicja Żywa Ziemia

Wydarzenie na Facebooku

12:15-12:30 Przerwa

 

12:30-13:30, Debata III
Kobieta w mieście i kobieta na wsi. Ta sama płeć, ale czy takie same wartości?

Paneliści:
dr Małgorzata Ewelina Szymańska, Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Małgorzata Dąbrowska sołtyska, rolniczka
dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Joanna Talaśka Rolniczka

Wydarzenie na Facebooku

13:30-13:45 Przerwa

13:45-14:45, Debata IV
Przyszłość rolnictwa a ochrona klimatu. Jak dojść do neutralności klimatycznej w rolnictwie?

Paneliści:

Justyna Zwolińska, koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia
Paweł Kaczmarek, Fundacja Rozwoju Rolnictwa „Terra Nostra"
Anita Bednarek, Goodvalley

Wydarzenie na Facebooku

14:45-15:00 Przerwa

15:00-16:00, Debata V
Partnerstwo miejsko-wiejskie. Slow cities. Smart villages.
Gość specjalny: Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Pozostali paneliści:
prof. Beata Jeżyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Klaudia Kryńska, Koalicja Żywa Ziemia

Emmanuelle Mikosz, ELO, organizacja właścicieli i menedżerów ziemskich

Ryszard Kamiński, dyrektor ODR Minikowo

Wydarzenie na Facebooku


16:00-16:15 Przerwa

16:15-17:15, Debata VI
Energetyka odnawialna czy jądrowa?
Gość specjalny: Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego 

Pozostali paneliści:
prof. Jan Popczyk, ekspert ds. energetyki jądrowej, Politechnika Śląska
Emmanuelle Mikosz, ELO, organizacja właścicieli i menedżerów ziemskich
Lech Ciurzyński, ekspert ds. energetyki odnawialnej, były pracownik przedsiębiorstwa rolnego GoodValley legitymującego się posiadaniem 9 biogazowni rolniczych i certyfikatem o zerowej emisyjności CO2.
Anita Bednarek Goodvalley

Wydarzenie na Facebooku

* ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE

LINKI DO WYDARZENIA