IZBA NIŻSZA

 DELEGATEM IZBY NIŻSZEJ 

 TYLKO MIESZKANIEC WSI 

 LUB ROLNIK  

JAK ZOSTAĆ DELEGATEM

Aby zostać delegatem Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego (zwanej inaczej „Sejmikiem Wiejskim”) należy przede wszystkim zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Parlament Wiejski należy złożyć Deklarację Członkowską.

Trzeba jednak pamiętać, że:

  • członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko osoba fizyczna, która jest mieszkańcem obszarów wiejskich, lub jest rolnikiem,  lub jest ekspertem w zakresie problematyki obszarów wiejskich, w tym rolnictwa,  i/lub  problematyki żywności i produktów nieżywnościowych pochodzenia rolniczego,

  • natomiast do Izby Niższej mogą kandydować tylko ci członkowie, którzy są mieszkańcami wsi lub rolnikami.

ZOSTAŃ SPONSOREM

Stowarzyszenie Parlament Wiejski jest organizacją pozarządową non-profit. Opiera się głównie na pracy społecznej swoich członków. Statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego liczymy na hojność darczyńców, mecenasów, sponsorów. Liczymy na tych, którzy rozumieją problemy obszarów wiejskich, rolników i całego sektora rolno-spożywczego, i zechcą pomóc w ich rozwiązywaniu.

Nasza organizacja zapewnia transparentność działania. Zapewnimy też transparentność w wykorzystywaniu środków finansowych od sponsorów. Będziemy upowszechniać informacje o darczyńcach na wszelkie możliwe i dostępne nam sposoby. Zapraszamy do wspierania Stowarzyszenia Parlament Wiejski zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.