IZBA WYŻSZA

 DELEGATEM IZBY WYŻSZEJ 

 TYLKO EKSPERT 

 DS. PROBLEMÓW WSI, 

 ROLNICTWA LUB ŻYWNOŚCI   

JAK ZOSTAĆ DELEGATEM

Aby zostać delegatem Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego (zwanej inaczej „Senatem Wiejskim”) należy przede wszystkim zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Parlament Wiejski należy złożyć Deklarację Członkowską.

Trzeba jednak pamiętać, że:

  • członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko osoba fizyczna, która jest mieszkańcem obszarów wiejskich, lub jest rolnikiem,  lub jest ekspertem w zakresie problematyki obszarów wiejskich, w tym rolnictwa,  i/lub  problematyki żywności i produktów nieżywnościowych pochodzenia rolniczego,

  • natomiast do Izby Wyższej mogą kandydować tylko ci członkowie, którzy są ekspertami w zakresie problematyki obszarów wiejskich, w tym rolnictwa,  i/lub  problematyki żywności i produktów nieżywnościowych pochodzenia rolniczego.

ZOSTAŃ SPONSOREM

Stowarzyszenie Parlament Wiejski jest organizacją pozarządową non-profit. Opiera się głównie na pracy społecznej swoich członków. Statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego liczymy na hojność darczyńców, mecenasów, sponsorów. Liczymy na tych, którzy rozumieją problemy obszarów wiejskich, rolników i całego sektora rolno-spożywczego,  i zechcą pomóc w ich rozwiązywaniu.

Nasza organizacja zapewnia transparentność działania. Zapewnimy też transparentność w wykorzystywaniu środków finansowych od sponsorów. Będziemy upowszechniać informacje o darczyńcach na wszelkie możliwe i dostępne nam sposoby. Zapraszamy do wspierania Stowarzyszenia Parlament Wiejski zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.