Szukaj

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Parlament Wiejski

Zaktualizowano: 24 lut 2021

W dniu 25.09.2020 r. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 20 odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia zwykłego pod nazwą Stowarzyszenie Parlament Wiejski.


Porządek zebrania założycielskiego stowarzyszenia wyglądał następująco:

  1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,

  2. podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia,

  3. podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia,

  4. wybór Prezesa stowarzyszenia,

  5. wolne wnioski.

Przewodniczący przedstawił zebranym proponowane cele i nazwę stowarzyszenia. Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia. Następnie przewodniczący zapoznał obecnych z projektem Statutu. Projekt ten został zaakceptowany. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad, wzywając obecnych do głosowania nad uchwałą o wyborze Prezesa Zarządu. W wyniku głosowania na Prezesa Zarządu wybrano Bogusława Barańskiego.


W ramach wolnych wniosków odbyła się krótka dyskusja nad tym, aby Stowarzyszenie stało się pomysłodawcą i patronem honorowym dla idei zrealizowania filmu fabularnego o ruchu społeczno-politycznym „Samoobrona” i o Andrzeju Lepperze. Dyskusja będzie kontynuowana.